TILBAKEMELDINGER FRA BRANSJEN

08.04.2020

Informasjon fra Fjord Norge

Gjennom Fjord Norges internasjonale bransjearbeid har de fokus på oppfølging av turoperatør kontakter og de jobber for å finne nye måter å bearbeide det internasjonale bransjemarkedet i en tid med stor usikkerhet.

I de snart 4 ukene som Norge har vært «stengt», har Fjord Norge vært i tett dialog/mailkontakt med noen av de største og viktigste turoperatørene / incoming operatørene i flere av våre viktigste markeder.

Felles for alle tilbakemeldinger de har fått, er at årets sesong startet veldig bra - og det så ut til å kunne bli et nytt rekordår! I stedet ble det helsvart!

Her er de ti viktigste momentene de melder tilbake på (vilkårlig rekkefølge):

 1. Krisehåndtering/kansellering:
  Første tiden etter 12. mars gikk med til krisehåndtering, få varslet og sendt hjem gjester som var i Norge (også gjester i karantene). Jobbet 24/7 med å sjekke ut betingelser/rettigheter og håndtere kanselleringer fram i tid. Håndtering og bruk av av «Force Majeure» kan synes litt ulik fra land til land.
 2. Flytte bestilling:
  Turoperatørene / incoming operatørene har jobbet hardt med å oppfordre kunder til å «opprettholde» sin bestilling, ved bare flytte den fram i tid eller motta en form for «tilgodelapp/voucher». Noen kunder har flyttet på en planlagt reise/turproduksjon helt opp mot 12 måneder fram i tid.
 3. Kanselleringsfrist
  De fleste jobber med 30 dagers kanselleringsfrist, og kan foreløpig håndtere det, men utfordrende når de må permittere ansatte som skal jobbe med kansellering av bestillinger.
 4. Varierende fleksibilitet hos leverandører:
  Noen leverandører har vist større fleksibilitet enn andre på eksisterende betingelser og avbestillingsregler. Det ser ut til å være en gjensidig forståelse mellom turoperatørene og leverandørene om at situasjonen er vanskelig for begge parter. Valutaomregning har også vært viktig tema for refusjon og flytting av bestillinger fram i tid.
 5. Full stans i nye forespørsler / bestillinger!
 6. Permitteringer / hjemmekontor / karantene:
  Overalt er det permitteringer, hjemmekontor og karantene. Frykt for likviditet og overlevelsesevne. De tror det blir et renn av konkurser og at det kommer til å skje store endringer i bransjen etter krisen.
 7. Holder kundene varm:
  Incoming operatører har brukt tid på å snakke med sine turoperatørkunder, for å holde på kundetilfredsheten, vise omsorg og holde de varme på nye konsepter for turproduksjon og bestillinger fram i tid.
 8. Samarbeid gjennom krisen:
  Mange tror det blir avgjørende hvor godt leverandører og turoperatører samarbeidet i krisen, hvorvidt kundene kommer tilbake eller ikke.
 9. Noen bevegelser igjen:
  Flere land/markeder er nå moden for å «drømme» om reiser til Norge igjen, og gjør «forsiktige» reiselystkampanjer #dreamnowvisitlater. Mange jobber med «domestic»-kampanjer og «post Corona»-kampanjer, men er klar på at det blir stor konkurranse. De mener at Norge fremdeles vil stå på listen over land de skal besøke, i alle fall de som hadde Norge på sin reiseplan år.
 10. Ønsker B2B-kontakt:
  Vi har fått positive signaler om at turoperatørene ønsker webinarer, nyhetsbrev og annen relevant kommunikasjon som kan hjelpe de til å selge Norge igjen.

I tillegg til egne tilbakemeldinger, så har Fjord Norge vært pådrivere for at Innovasjon Norge skulle få gjort en felles kundeundersøkelse ut i våre viktigste B2B-markeder. Foreløpig oppsummering av den undersøkelsen har nå blitt publisert og du kan lese den her.

NY AKTIVITETSPLAN FOR B2B ARBEIDET I 2020

Fjord Norge vil like over påske legge frem en ny handlingsplan for B2B-arbeidet videre. Først må de ta en behovsavklaring fra bransjen i de ulike markedene det jobbes i, og legge det sammen med en avklaring rundt innspill de på vegne av destinasjonene og selv har gitt til Innovasjon Norge for det internasjonale B2B-arbeidet videre, både på kort og lang sikt.

Fjord Norge har laget en ambisiøs plan for de neste tre månedene med ukentlige nyhetsbrev til internasjonal bransje.

Denne pandemien vil nok ikke redusere menneskers interesse for å se verden. Fjord Norge er tett på de B2B-initiativ som tas. For å kunne møte den mulige salgstoppen som kan komme etter pandemien, tror de det blir viktigere enn aldri før å bygge sterkere og mer solide forbindelser mellom oss og våre internasjonale turoperatørpartnere. Turoperatørene vil nok være en sterk «bro» mellom oss og sluttforbrukeren når vi skal få hjulene i gang igjen med salgsutløsende tiltak.