Innspill til Regionrådet

Innspill til Regionrådet/Haugalandet/Rogalandsbenken, møte fredag 27/3

Reiselivsbransjen er i dyp krise

Reiselivsnæringen blir rammet spesielt hardt og lenge av situasjonen sammenlignet med andre bransjer, blant annet fordi mye av aktiviteten er sesongbasert, og gjerne har man ikke sin største inntektskilde fra de lokale besøkende.

Det vil ta tid å få i gang igjen reisevirksomhet, bygge etterspørsel nasjonalt og internasjonalt..

Hoteller, restauranter og opplevelsesbedrifter stenger dørene, og mange hundre ansatte er permittert.

Reiselivet på Haugalandet består av noen få store aktører, ellers mange små.

Nå er mange redde for at de ikke skal klare seg gjennom en periode uten noen inntekter, og hvor faste kostnader løper.

Et eksempel er Scandic Maritim, en av de største reiselivsaktørene i regionen.

Sitat, Direktør Scandic Maritim, Reidar Westre:
Det er full krise. Null inntekter og masse utgifter. 222 av 230 er permittert. All inntekt fra neste uke er blåst. Alt er avbestilt til september, og da mener jeg alt!

Null inn, masse ut.

Selv med null i husleie i hele år, så går dette til helvete.

Et annet eksempel er i Åkrafjorden, i Etne kommune.

Åkrafjorden Oppleving., og til sammen 7 aktører, med mange fast ansatte og en del sesongansatte.

De omsetter for til sammen omlag 40 millioner kroner.

Cruisegjester, turbusser og individuelt besøkende er nå borte.

Man regner med at det vil ta tid før man er oppe på et nødvendig besøksnivå igjen.

Åkrafjorden Nature (B&B). Startet opp for ett år siden. De har investerte om lag 6 millioner for å skape attraktivitet og arbeidsplasser. Nå er alle kundene og inntektene borte.

Det er krise for bedriften.

Disse eksemplene gjenspeiler utfordringene som reiselivsbedriftene på Haugalandet nå har, fra de familieeigde og drevne bedriftene med 1-2 ansatte, til store lokomotivene.

Reiselivet bidrar

Reiselivet i Norge, i Fjord Norge regionen er satt i en ekstrem situasjon som rammer næringen med en bredde og kraft vi aldri har sett før. Markedene er borte og prognosene for når vi er over i en ny normaltilstand er høyst usikre.

Nøkkeltall for reiselivsnæringen i Fjord Norge-regionen viser at næringen omsatte

for 44 milliarder kroner i 2019, at og at den sysselsetter

rundt 40 000 i hele Fjor Norge regionen.

Samlet verdiskaping av reiselivet i Rogaland var 6,5 mrd kr i 2018.

Haugalandet bidrar godt i dette bilde.

Reiselivet er en viktig bidragsyter til kommuneøkonomien i form av personbeskatning.

For å gi et eksempel;

Haugesund kommune har 1500 sysselsatte i reiselivsnæringen.

Disse gir årlig 36 millioner kroner i skatteinntekter til kommunen

(Menon rapport for NHO i 2018)

Nå er dette i spill!

Nå ber derfor et samlet reiseliv kommunene om hjelp gjennom denne krisen, slik at folk har jobber å vende tilbake til når dette er over.

Næringen sliter med svak lønnsomhet og lave driftsmarginer (snitt 3%).

I Destinasjon Haugesund & Haugalandet sin spørreundersøkelse til sine medlemsbedrifter, som gikk ut for én uke siden, svarte:

  • 50% av bedriftene at de hadde permittert 100% av staben - i dag er nok prosentandelen betydelig høyere.
  • For perioden mars -august ser bedriftene at meget stor inntekter vil forsvinne. I hovedsak mellom 50-100%.
  • 64,5% svarte at det vil ha kritiske konsekvenser i form av oppsigelser og konkurs.
  • 76,7% svarte at myndighetenes tiltak ikke ville gi tilstrekkelig virkning

Regjeringens krisepakke er en start som kan gi noe utsatt likviditetsskvis, men er langt fra nok.

Vi trenger derfor at kommunene også bidrar til å forhindre konkurser og bevare arbeidsplasser.

Kommunene kan hjelpe reiselivet

Mange reiselivsbedrifter har ikke råd til å betale husleien de neste månedene.

Vi ber derfor kommuner, som har leiekontrakter med reiselivsbedrifter, om å enten utsette leien, redusere betraktelig eller aller helst gi fritak for leie slik at bedriftene har en større sjanse for å overleve.

Et annet godt tiltak er å fjerne kommunal skatt på næringseiendom. Mange hoteller er store og plasskrevende, og betaler derfor mye i eiendomsskatt. Å gi avkall på denne skatten de neste månedene, vil gi bedriftene sårt tiltrengt likviditet i denne perioden.

Det samme gjelder andre faste utgifter som skjenkegebyr, avgift til vann/avløp og renovasjon.

I Danmark har regjeringen gitt alle tvangslukkede virksomheter i restaurantbransjen muligheten til å få dekket alle faste utgifter opptil 60 millioner kroner i perioden 9. mars til 9. juni. Videre får de øvrige reiselivsbedriftene kompensasjon for økonomiske tap på opptil 80 prosent-på grunn av stor nedgang i omsetning. Direkte tilskudd til bransjen, slik de har besluttet i Danmark, er helt nødvendig for å berge reiselivet. Tilbud om lån hjelper ikke når inntektsgrunnlaget forsvinner.

Vi trenger derfor hjelp fra alle Haugalandets kommuner til å formidle dette budskapet til regjeringen og Stortinget.

Vi skal reise oss igjen

Vi må sammen hjelpe reiselivsbedriftene til å komme seg gjennom denne krisen. Legg til rette for aktivitet så fort det er trygt for folk å samles igjen.

I dette må vi også sørge for at virkemiddelapparatet for reiselivet, Destinasjon Haugesund & Haugalandet, har kraft nok til å gå i front når reiselivsbedriftene ligge med brukket nakke og trenger ånderettshjelp.

Nå er det viktig enn noen gang at vi står opp for bransjen.

Vi oppfordrer derfor til at det settes av midler til kultur og arrangementer som skaper aktivitet og nye bestillinger hos hotell, restauranter og opplevelsesbransjen.

Betal for arrangementer som allerede er avlyst. Ikke avbestill planlagte arrangementer, men flytt de til senere. Vær rask med å betale fakturaer for å bedre likviditeten hos leverandører.

Vit at destinasjonsselskapet gjør alt vi kan i denne utfordrende perioden, for å bidra til nye gjestestrømmer.

Når dette er over skal vi reise oss, og gjøre alt vi kan for at kommunene igjen skal få et yrende reiseliv, bidra til at flyplassen skal få kunder, og vi skal få sosiale arenaer som gjør at vi kan være sammen igjen.

-------------------