Bærekraftig besøksforvaltning: Innspill til Haugesund kommune

23.02.2021

23. februar 2021 sendte vi brev til Formannskapet i Haugesund Kommune med innspill vedrørende utvidelse av beiteområdet ved Krosshaugen.


Brevet kan leses her: