BIO-midler. Etterlysning av søknader

10.09.2020

Tilskuddsordning til bedriftsintern opplæring som skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillingsbehov. Rogaland Fylkeskommune etterlyser flere søknader fra bransjene reiseliv, kulturnæringer, småskalaprodusenter, mat-og restaurantbransjen samt handelsnæringen.