Fyll inn skjema og bli medlem!

09.05.2023

Destinasjon Haugesund & Haugalandet arbeider for å styrke reiselivet og medlemmenes lønnsomhet og konkurranseevne, bl.a gjennom markedsføring lokalt, regionalt og nasjonalt/internasjonalt.

Blant våre medlemmer finner man bl.a overnattingsbedrifter, serveringsbedrifter, kulturinstitusjoner, transportselskaper, eventselskaper, næringsdrivende innen handel samt en rekke bedrifter med næringstilknytning til reiselivet generelt.

Som medlem blir din bedrift en del av regionens største reiselivsnettverk. Medlemsbedrifter blir bl.a synliggjort og markedsført i brosjyrer og på ulike digitale flater både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Betingelser:

  • Medlemsbedrifter må selv levere bilder og tekst i henhold til bestemte spesifikasjoner.
  • Medlemskontingenten løper fra 1.1 til 31.12 i hvert kalenderår - og løper inntil oppsigelse blir gitt. Medlemskontingenten blir årlig indexjustert. Oppsigelse skal skje skriftlig innen 31.08 for kommende år.
  • Medlemskapspris baseres på bransjetilhørighet. For oppstartsarbeid vedr. synliggjøring av produkt på ulike flater, faktureres en engangssum på kr 2500,-.

Under fyller du inn nødvendig informasjon for å registrere din bedrift som medlem: