Bli medlem i Destinasjon Haugesund & Haugalandet          - regionens største reiselivsnettverk  

05.02.2024

Destinasjon Haugesund & Haugalandet (Visit Haugesund) arbeider for å styrke lokalt reiseliv, våre medlemmenes lønnsomhet og konkurranseevne. Dette gjøres blant annet gjennom markedsføring lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å delta aktivt i arbeidet for gode og forutsigbare rammebetingelser for næringen. I vårt arbeid har vi stort fokus på konkrete og målrettede tiltak knyttet til en bærekraftig utvikling for Haugalandet.  

Hva gjør Destinasjon Haugesund & Haugalandet (Visit Haugesund)?
Gjennom målrettet markedsføring jobber vi for å bidra til økt trafikk og sesongforlengelse, og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i regionen. Vi skal ved formidling av markedskunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedstilpassede produkter og tjenester. Destinasjon Haugesund og Haugalandet jobber aktivt i følgende markeder:

 • Ferie og fritid
 • Cruise
 • Kurs, konferanse og arrangement

I tillegg drifter vi turistinformasjonen i Haugesund sentrum (helårsåpent), på Garpaskjærskaien (åpent ved cruiseanløp) samt i Skudeneshavn (sommeråpent). 


Hvorfor være medlem i Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS?

 • Du er den del av regionens største reiselivsnettverk, og bidrar til utvikling av Haugesund & Haugalandet som destinasjon
 • Du bidrar til å styrke markedsføringskraften til Haugesund og Haugalandet, både nasjonalt og internasjonalt
 • Du får synlighet på vår felles nettside med destinasjonene i Fjord Norge (Vestlandet) samt på Visit Norway på 3 språk (norsk, engelsk og tysk)
 • Du har mulighet til å bli en del av relevante visning- og presseturer
 • Mulighet for synlighet i relevante kampanjer
 • Du blir en del av satsingen på kurs-, konferanse- og arrangementsmarkedet, hvor vi blant annet er en del av arrangementsbynettverket til Innovasjon Norge
 • Du har mulighet til å bli en del av et etablert cruisenettverk
 • Du får mulighet til å delta på medlemsmøter, arrangement og kompetansehevende tiltak, hvor du blant annet blir kjent med andre reiselivsbedrifter som også er potensielle samarbeidspartnere for din bedrift 


Bli en del av regionens største reiselivsnettverk
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS har i underkant av 150 medlemmer fordelt på følgende kategorier:

 • Aktiviteter
 • Attraksjoner
 • Detaljhandel
 • Kultur
 • Overnatting
 • Servering
 • Tjenester (eksempelvis tekniske leverandører, leverandører av profilprodukter etc)
 • Transport
 • Arenaer og konferanselokaler 

Betingelser og pris på medlemskap

 • Medlemsbedrifter må selv levere bilder og tekst i henhold til våre retningslinjer.
 • Medlemskontingenten løper fra 1.1 til 31.12 i hvert kalenderår - og løper inntil oppsigelse blir gitt. Medlemskontingenten blir årlig indeksjustert. Oppsigelse skal skje skriftlig innen 31.09 for kommende år.
 • Pris på medlemskap baseres på bransjetilhørighet. For oppstartsarbeid vedrørende synliggjøring av produkt på ulike flater, faktureres en engangssum på kr. 2800,-. Denne prisen inkluderer oversettelse av ETT produkt til tysk og engelsk utført av kvalifisert oversettelsesbyrå. 

Fyll ut skjema og bli medlem!
Ønsker du å bli medlem i Destinasjon Haugesund & Haugalandet As, kan du enkelt fylle ut og sende inn skjemaet under. Når du har meldt deg inn vil vi kontakte deg innen kort tid med mer informasjon.Spørsmål angående medlemskap
Har du spørsmål angående medlemskap? Ta kontakt med Anja M. Fjell på e- post anja@visithaugesund.no eller telefon 481 42 690.


Foto: Nordicdrone