Brev til finanskomiteen

03.06.2020


I samarbeid med destinasjonsselskapene på Vestlandet og Fjord Norge, følger vi opp regjeringens siste tiltak med brev til alle medlemmene i Finanskomiteen, samt med oppfølging over reiselivsinteresserte i Næringskomiteen.

Vi har enes om fire raske tiltak som begrenser skadeomfanget for reiselivet.

1) Rask grenseåpning til land med samme smittevernsituasjon

2) Det må raskt investeres 100 MNOK ekstra til markedsføringstiltak i 2020

3) Rask avklaring av støtteordninger for bedrifter

4) Rask omgjørelse av tiltaket overfor reisearrangørene - de trenger støtte, ikke lån

Hele brevet kan du lese her: