Bytoget Haugesund - tanker om årets sesong og veien videre!

16.11.2021

Vi er glad for å ha Bytoget Haugesund med på laget som nytt medlem i Destinasjon Haugesund & Haugalandet. Bytoget Haugesund har nå gjennomført sin første sesong i Haugesund, og Nils Ivar Honningdal deler noen tanker om sesongen og veien videre. 

Starten for Bytoget i Haugesund ble markert med høytidelig åpning av ordføreren i byen i 19. juni. Da gikk startskuddet for de 5 daglig turene kjørte fra Kaigaten mandag til lørdag gjennom sommeren. Det var godt besøkt av turistene som besøkte Haugesund, men også veldig mange lokale kom og tok seg en tur med toget som endelig var kommet til Haugesund. Vår lokale medarbeider Kato Ekrene spredde mye glede og godt humør når toget kom tøffene gjennom bygatene.

Det har vært bare gode tilbakemeldinger og ingen sure miner fra andre trafikanter. Det ble en god start takket være godt samarbeid og drahjelp fra destinasjon Haugesund & Haugalandet, kommunen, Karmsund havn og Politiet. Lokalt næringsliv har også vært med på laget gjennom synlig reklame på toget.

Klar for ny sesong

Nå er vi ferdig med sesongen 2021, men planleggingen av neste års turistsesong er godt i gang. Vi er optimister og har stor tro på at cruiseturistene vil være tilbake i Norge fra neste år. Dette er en viktig kundegruppe for Bytoget både i Haugesund og Ålesund. Sesongen begynner allerede i februar og dette gjør at en av de tingene vi jobber med er å utruste togene våre med varme i vognene og vinterdekk slik at det er mulig å være operativ hele året.

Miljøfyrtårn og elektriske tog 

Som næringen for øvrig er også Bytoget også opptatt av å skape store opplevelser med små avtrykk. Vi er har derfor satt i gang et arbeid for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn innen neste sesong starter. Et mer langsiktig prosjekt er å gå over til elektrisk framdrift på togene våre. Vi ser på ulike løsninger, men etter to sesonger på «lavpluss» trenger vi noen gode år for å bygge opp kapital til å ta de investeringene som trengs for å realisere dette.

Fokus på god kvalitet 

Bytoget har siden 2003 kjørt sightseeing for turister som har besøkt Ålesund. Vi har tatt med oss mye erfaring derfra i arbeidet med å etablere tilbudet i Haugesund. Som en seriøs aktør ønsker vi å levere et produkt av god kvalitet både i Ålesund og Haugesund. Vi jobber med å gjennomføre et kvalitetssjekk av sightseeingturene vi tilbyr. Dette vil bli utført av ekstern samarbeidspartner. Dette blir en spennende øvelse hvor vi legger hodet på blokken og håper på klare tilbakemeldinger på hva vi kan gjøre bedre. Det blir spennende å høre hva de synes om det vi leverer.

Skape flere lokale arbeidsplasser  

Over jul vil vi gå i gang med rekruttering av medarbeidere for sesongen 2022. Med to tog i drift vil det være behov for både sjåfører og medarbeidere som tar i mot passasjerer og selger billetter. Så vi håper å bidra til å skape flere lokale arbeidsplasser både for voksne og ungdommer som trenger sommerjobb.