GODE LØSNINGER FRA REGJERING, STORTING OG BANKENE

16.03.2020

Dagens presentasjon av den tverrpolitiske krisepakke som det er blitt enighet om i Stortinget er gledelig. Her er allerede mange gode løsninger for reiselivet på plass hvor arbeidsgivere, selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere inklusiv lærlingene er ivaretatt

Det er også beroligende at Haugesund Lufthavn spesielt er nevnt for hva finanskomiteen på Stortinget skal jobbe med når de skal finne flere gode løsninger i dagene som kommer.

Lokale banker går nå aktivt ut og lover at de vil gjøre sitt beste for å hjelpe sine kunder til å møte de økonomiske utfordringene som følge av koronautbruddet.