Gratis fagbrevkurs i VG3 Reiselivsfaget

13.05.2020

Nå er det muligheter for å få gratis fagbrevkurs i Reiselivsfaget! Bedrifter kan være med og søke om kursmidler og tilbudet gjelder alle ansatte, også for dem som er blitt permittert eller oppsagt pga. koronasituasjonen.

På grunn av koronakrisen lyses det nå ut opplæringsmidler på hele 40 millioner kroner til private og offentlige virksomheter.

Disse midlene skal brukes til å tilby de ansatte en opplæring som forbereder dem til å ta fagbrev som praksiskandidat.

Som en konsekvens av koronasituasjonen styrkes Kompetansepluss fagopplæring. Dette er et viktig grep for å gjøre flere bedre rustet til å beholde jobbene sine, og for å komme raskere tilbake i arbeid, sier direktør i Kompetanse Norge Sveinung Skule.

AOF Vestlandet inviterer nå din bedrift/kommune til å være med å søke kompetansemidler.

Det er muligheter for å søke om midler til enkeltpersoner eller flere personer.

Har dere ikke nok deltakere til å fylle en egen klasse (inntil minimum 7-8 stk.), så kan flere bedrifter være med i samme søknaden.

Det legges opp til et 200 timers i Reiselivsfaget om inkluderer:

  • Yrkesteorien i VG3 Reiseliv for å fremstille seg til praksiskandidateksamen
  • Grunnleggende ferdigheter som studieteknikk, oppgaveskriving, regneferdigheter, digitale ferdigheter, eksamensforberedelse.

Kurset gjennomføres skoleåret 2020/2021.

Bedriftens egenandel er kun deltakernes materiellkostnader:

Med midler fra Kompetansepluss, betaler bedriftene kun for kursmateriellet til deltakerne. Dette utgjør kun kr. 500,- pr. person.

Kompetanse Norge har et krav at deltakerne selv ikke skal ha noen kostnader med opplæringen.

Søknadsfrist og oppstart:

Søknadsfristen for å søke midler sammen med AOF Vestlandet er satt til 18. mai.

Får en midler kan opplæringen starte i månedsskiftet august/september.

AOF Vestlandet utarbeider og sender søknaden om kompetansemidler for bedriften.

AOF Vestlandet tar seg av all rapportering til Kompetanse Norge.

AOF Vestlandet organiserer og legger til rette for kursopplegget som vil finne sted på kveldstids.

Bedriften stiller med deltakere og dekker avtalt egenandel på kr. 500,- pr. person.

Deltakerne som skal delta på kurset må kun ha fullført grunnskole og evt. videregående skole (kan ikke ha fullført høyere utdanning)

Tilbudet er for alle ansatte, men gjelder også de som var ansatt fram til mars 2020.

Har dere ansatte som etter dette er blitt permittert eller oppsagt på grunn av korona-restriksjoner kan disse

også få delta på kurset. Så fint om dere kan gjøre tilbudet kjent for dem. Men husk at her må bedriften dekke de 500,- til materiellet, da dette ikke skal koste deltakerne noe.

Det er begrenset plass til antall deltakere og bedrifter/kommuner som ønsker å være med.

Gi derfor en snarlig tilbakemelding dersom dette er av interesse.

Kontaktperson er:

Rådgiver: Tone Merethe Robberstad
Tlf.: 917 55 798
e-post: tone.robberstad@aofvestlandet.no

AOF Haugaland og AOF Vestland har slått seg sammen og er blitt AOF Vestlandet.