KRISEPAKKEN TIL IDRETT, KULTUR OG FRIVILLIGHET

08.04.2020

Over hele Haugalandet har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt utsatt, stengt eller avlyst. 

Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen.14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. 

Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg. Nå er mye klart for at aktører som faller inn under ordningen kan søke om kompensasjon for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. 

Det åpnes for søknader 14. april, men allerede nå ligger det mye god informasjon, veiledning og spørsmål og svar på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene. Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot kulturlivet.Les mer om disse ordningene på deres nettsider