Kommunene tilbyr gratis navigasjonshjelp i tiltakspakker for bedrifter

28.04.2020

I den koronasituasjonen vi nå lever med, samarbeider Haugaland Vekst med eierkommuner og næringsaktører for å finne gode løsninger på hvordan de sammen kan sikre aktivitet, arbeidsplasser og bedrifter i regionen i tiden fremover. Haugaland Vekst er med på faste ukentlig møter med de ti ordførerne i sine eierkommuner, de arbeider inn mot nasjonale og regionale myndigheter i saker som er viktig for hele regionen og de har dannet en samhandlingsgruppe sammen med aktører som jobber med næringsutvikling og bedrifter. Med utgangspunkt i erfaringene fra dette arbeidet, er hensikten med denne siden å lage en samleside med oppdatert næringsrelatert informasjon og nyttige lenker rundt korona. 

Siden oppdateres fortløpende. 


Trenger du rådgiving: