Krisetiltak rettet mot reisearrangører

03.04.2020

Kort status på en sak vi vet at flere av dere er opptatt av: Krisetiltak rettet mot reisearrangører.

På vegne av oss og flere medlemsbedrifter jobber Norsk Reiseliv med saken opp mot NFD, Stortinget og Virke Reiseliv for å sikre Reisegarantifondet og kompensasjon til reisearrangører for avbestilte reiser grunnet koronaviruset.


Har mottatt følgende løypemelding fra Norsk Reiseliv via Fjord Norge:

Dette er et område som i første omgang kommer innkommende og utgående reisearrangører til gode, men som også er viktig for norsk reiselivsnæring ettersom tilbyderne av norske reiselivsprodukter, det være seg transport, overnatting, opplevelser og aktiviteter er avhengig av reisearrangørene for å sy sammen pakker for innkommende turister og for å være en del av en pakkereise i Norge.

Dette er derfor ett av de punktene som vi jobber med overfor regjeringen og politikerne og hvor vi har god dialog med opposisjonen på Stortinget. Det har imidlertid vært et vanskelig arbeid, fordi dette ikke er et område som verken politikere eller embetsverket i departementene har spesielt god kjennskap til. Vi har derfor etter hvert sett behovet for å forenkle våre innspill til departementer og politikere.

Forenklet sett ber vi om følgende;

  1. Staten må komme med en kompensasjonsordning til reisearrangørene som dekker tilbakebetaling til kundene på avbestilte reiser. Så langt har Barne- og familiedepartementet (BFD) kommet med forslag om å forlenge fristen for tilbakebetaling og å garantere for at Reisegarantifondet dekker tilbakebetalingen dersom reisearrangøren ikke greier sine forpliktelser. Dette vil imidlertid kun utløses når reisearrangøren er konkurs og hjelper reiselivet lite. Det hjelper også lite å forlenge fristen for tilbakebetaling. Vi må få en ordning med kompensasjonsordning som gis til reisearrangørene som gjør at dem kan tilbakebetale til kunden, evt utstede en voucher som kan benyttes for bestilling av reise på et senere tidspunkt.
  2. Staten må inn og garantere for Reisegarantifondet ut 2022, slik at folk tør å ombooke reiser som er kansellert, ta imot en voucher som er utstedt av en reisearrangør for senere booking og slik at folk tør å bestille nye reiser i tiden fremover. Her har BFD foreslått å styrke Reisegarantifondet med 100 mill kroner i første omgang og deretter 200 mill kroner. Dette blir bare tall som ingen kunder klarer å forholde seg til, derfor må staten garantere for fondet uavhengig av beløp.

Det jobbes nå tett mellom Næringskomiteen/Stortinget og NFD, og det jobbes tett mellom BFD og NFD på dette. Norsk Reiseliv, er sammen med Virke og NHO Reiseliv invitert i et telefonmøte med NFD og BFD om dette på mandag. Holder dere oppdatert etter dette møtet.