Medlemsmøte: Fjord Motorpark

03.05.2021

Foto: Fjord Motorpark

Medlemsmøte (digitalt)
Dato: torsdag 6.mai
Klokkeslett: 10:30 - 11:45

Kjære medlem!

Fjord Motorpark har et antatt stort potensial for reiselivsnæringen i regionen vår. Vurderingen som ligger til grunn for den antakelsen nærmer seg 10 år gammel, og Fjord Motorpark ønsker nye innspill fra regionens reiselivsbedrifter for å sikre at argumentet har tyngde og er faktabasert.

Hva vil en realisering av Fjord Motorpark bety for næringen? Hvilken attraksjonskraft kan parken representere, og hva kan den bety generelt for økt salg av konferanse-, ferie- og fritidssegmentet hos medlemmene våre?

Initiativet kommer fra Fjord Motorpark selv og inngår i et større arbeid som selskapet nå gjennomfører for å oppdatere egen forretningsplan. Det understrekes at Destinasjon Haugesund & Haugalandet sin oppgave er å vurdere mulighetsbildet for reiselivsrelaterte prosjekter på et nøytralt grunnlag.