Nettverk og synlighet er gull for kurs, konferanse og arrangementsmarkedet

23.02.2024

Nettverk og relasjonsbygging viktige suksessfaktorer for de fleste næringer og markeder, og MICE-markedet (møter, insentivturer, konferanser og arrangementer) er intet unntak. Dette gjelder lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt. Ideer og impulser utenifra, og ikke minst samarbeid, er helt avgjørende for å lykkes.

Som en del av dette arbeidet er Innovasjon Norge en viktig samarbeidspartner, og ønsket oss velkommen inn i sine nettverk for både arrangørbyer og møtebyer. Her møter jeg bransjekollegaer som jobber i MICE-markedet i andre norske byer. I året som var har IN invitert til arrangementer, møteplasser og studieturer i Norge og internasjonalt. I 2023 var fokuset hovedsakelig på Norge, men på senhøsten deltok Visit Haugesund på MeetInNorway i Trondheim og IBTM i Barcelona, som begge har fokus på det internasjonale MICE-markedet. Totalt 55 møter for å selge inn Haugesund & Haugalandet til konferanser, møter, arrangementer og bedriftsturer ble gjennomført. Det er en glede å vise frem regionen, og ikke minst oppleve hvor imponerte og overrasket mange blir av alt vår region har å tilby. Et annet viktig aspekt med disse arenaene er det norske samholdet. En god blanding av destinasjonsselskap, hoteller, arenaer og DMC-selskap fra Norge deltar, og det som er fantastisk er hvor godt alle samarbeider og hjelper hverandre. Det er en styrke vi må ta vare på i reiselivet, sammen er vi sterkere og kan gjøre hverandre bedre, både lokalt og nasjonalt!  

Synlighet på Innovasjon Norge/Visit Norway sine sider

Det er viktig å være synlig på steder som er godt besøk og har god kredibilitet i bransjen. Fordi vi nå er en del av disse viktige nettverkene, ligger Haugesund ute på Innovasjon Norge/Visit Norway sine sider som møteby og arrangørby. Her lenkes det til våre nettsider med informasjon (på norsk og engelsk) om Haugesund & Haugalandet med informasjon til potensielle kunder/besøkende om konferanselokaler, møtelokaler, dyktige leverandører, informasjon om næring og kultur, restauranter og spennende aktiviteter og mye mer. Det står også informasjon om hvordan vi kan hjelpe til med å invitere konferanser, landsmøter eller arrangementer hjem (det finnes utallige arrangementer vi kan søke om å få til vår region).

Arrangementskalkulator

En annen fordel med å være en del av Innovasjon Norges nettverk, er tilgangen det gir oss til arrangementskalkulatoren. Denne tok vi blant annet i bruk for å kalkulere den lokale verdiskapingen til havvindskonferansen Floating Wind Days 2023. Resultatet viste en lokal verdiskapning på hele 11.5 millioner, og dette fikk positiv omtale i Haugesund Avis. 

Reiselivshilsen Kine Bjøralt
Prosjektleder kurs, konferanser og arrangement, kine@visithaugesund.no