Noen tanker etter Arendalsuka 2023

23.08.2023

Visste du at Visit Haugesund er en del av Innovasjon Norge sitt nettverk for arrangørbyer? For meg (Kine) som prosjektleder for kurs, konferanse og arrangement er det å være en del av dette nettverket kjempeviktig for å synligjøre Haugesund og Haugalandet som et godt arrangementssted. Å være en arrangørby gir mange muligheter til å bygge gode nettverk og til kompetanseheving.

Et godt eksempel på dette er Arendalsuka 2023. Innovasjon Norge inviterte arrangørbyene til å delta, og være partner på fagseminaret "Fagkongresser, kultur- og idrettsarrangement. Hvorfor skal Norge bry seg med det?". 

Det store oppmøtet bekrefter at dette er et tema som engasjerer. På seminaret hadde Knut Werner Lindeberg Alsén et spennende innlegg om hvor mye kongressen World Conference of Timber Engineering (Oslo juni 2023) har betydd for fagmiljøet. Videre fortalte en engasjert leder av Norges Bryteforbund, Anette Kure, hvor mye VM i bryting på hjemmebane har betydd for brytesporten (og ikke minst satt Norge på kartet i miljøet). Iman Winkelman fra NOVA Spektrum i Lillestrøm presenterte en økonomisk ringvirkningsundersøkelse der de blant annet la frem at et årsverk i NOVA spektrum gir grunnlag for hele 9 årsverk (!) i egne omgivelser. Avslutningsvis ble det invitert til debatt, ledet av Trine Skei Grande, om hvorfor Norge skal bry seg med arrangementer. Her deltok blant annet idrettspresident Zaineb Al-Samarai og Aase Marthe Horrigmo, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Hvorfor er arrangementer viktige?

Det er det veldig mange gode grunner til hvorfor arrangementer er viktige! Store økonomiske ringvirkninger og verdiskaping lokalt blir ofte trukket frem, og det er ingen tvil om at arrangementer er svært viktig for lokalt reiseliv og annet næringsliv. I denne debatten var det også fokus på noen andre ringvirkningene som lokal stolthet og bolyst, økt fokus på og utvikling innen fagfeltet eller idretten, samhandling mellom lokale aktører, frivilligheten, omdømmebygging og ikke minst mulighetene idretten gir for inkludering.  

Idretten og reiselivets kraft

Et nøkkelord som gikk igjen på flere arrangement og debatter var nettopp utenforskap og den viktige rollen reiseliv og idrett har for å motvirke dette. Utallige mennesker som kunne ha havnet i «feil» miljø i ungdommen fant sin plass og retning på grunn av idretten. Tidligere konkurranseroer Olaf Tufte snakket om dette på Norges idrettsforbund sitt arrangement «Nasjonal prestasjonskultur - topprestasjoner i idrett og næringsliv», og motorsportutøverne Helge Ruden og Elias Ishoel på Norges Motorsportforbund sin sesjon «Motorsport i en større sammenheng».

Hvor viktig reiselivet er for å motarbeide utenforskap med sine mange arbeidsplasser, og at det er en viktig næring for de som har falt utenfor i arbeidslivet, ble blant diskutert på NHO Reiselivs sesjon og debatt «Reiselivets verdi for kommune-Norge». Temaet gikk også igjen i sesjonen «Idrettens ringvirkning, ytringsfrihet og verdigrunnlag - idrett og politikk?» der de i beskrivelsen av arrangementet skrev at idrett i mange tilfeller er svaret på kommunale utfordringer som økende fysisk/psykisk uhelse, unge uføre og aldrende befolkning. Her hadde blant annet Birgitte Nestande, seniorrådgiver arrangement i Innovasjon Norge, et spennende innlegg om ringvirkninger av idrettsarrangement. 

Dette tar jeg med meg fra Arendalsuka i mitt videre arbeid

Med meg hjem til Haugesund har jeg mange ideer for fremtiden. Akkurat som Haugesund, har Arendal en fordel med å ha et lite og kompakt sentrum. Under Arendalsuka blir hele sentrum brukt med utallige interessante arrangementer og ikke minst mange nyttige møteplasser. For å få større kapasitet fylles hele havnen med skip og båter som også brukes til arrangement eller som stands/møteplasser. Jeg traff på «nye» kontakter flere ganger og det er unektelig litt kult å treffe på Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Knut Arild Hareide og mange andre store navn i bybildet helt tilfeldig på en og samme dag. Det ble faglig påfyll og spennende samtaler (fra tidlig morgen til sent på kveld) om alt fra reiselivsrelaterte tema til andre viktige satsningsområder for regionen slik som havvind og infrastruktur.

Tusen takk til bransjekolleger, Innovasjon Norge og nye og «gamle» kontakter for hyggelige, og ikke minst, lærerike dager i Arendal. Gleder meg allerede til 2024!

Reiselivshilsen,
Kine Bjøralt 

Arrangementer til Haugesund & Haugalandet 
Vil du invitere hjem et landsmøte, en fagmesse eller en konferanse? Søke om å få et idrettsarrangement, mesterskap eller et annet kulturarrangement til regionen? Eller kanskje du vil ha litt hjelp til å selge inn regionen? Vi gir kostnadsfrie råd og støtte. Ta kontakt på kine@visithaugesund.no