Nordmenns ferieplaner og reisemotiv i 2021

12.05.2021


Innovasjon Norge har gjennomført en undersøkelse som gir interessant og nyttig innsikt i nordmenns ferieplaner og reisemotiv i 2021.

Mer enn 8 av 10 forventer å kunne reise den kommende sommersesongen. Usikkerheten rundt smittesituasjon og hvor det vil bli mulig å reise er fremdeles svært stor.

 Undersøkelsen viser at kun 1 av 5 har lagt alle ferieplanene, så mye er fortsatt åpent og det gir gode muligheter for å påvirke.

Videre ser man at 4 av 10 har fått mer lyst til å feriere i Norge det siste året. Det er gode nyheter, og betyr at næringen leverte gode opplevelser forrige sommer. Man ser at det er særlig de under 35 år, og de som er opptatt av aktiviteter og opplevelsestilbud som har blitt mer positive til Norgesferie.

Funn fra undersøkelsen viser at når nordmenn flest planlegger en norgesferie, er det naturopplevelser som vandring, sykling og andre aktiviteter i naturen som ikke koster noe, som kommer høyest ut. Det er også tilfelle i år, men naturopplevelser og naturattraksjoner har falt fra i fjor. Undersøkelsen viser at byopplevelser og det å delta på konserter og arrangementer har steget. Kortere reiser med 2-3 overnattinger er mest populært og det er små endringer fra i fjor med tanke på lengde på reisene.


Oppsummering av funn: