Norgeskampanje sommeren 2020

22.09.2020

Norge er et viktig marked for reiselivet i vår region.

Allerede 3. mars var vi i gang med å bygge en effektiv Norgeskampanje.

Så stengte Norge helt.

Koronaviruset og alvoret slo inn for fullt, og de negative økonomiske konsekvensene for reiselivsnæringen ble tydelige.

Selv om situasjonen ble krevende for næringen, var det samtidig en mulighet for økning i antall norske turister. Norgeskampanjen vår var et faktum, og den 29. mai gikk den bredt ut i det nasjonale markedet.

Da det ble åpnet for reisende fra Danmark til Norge, valgte vi også å kjøre en mindre kampanje i det danske markedet.

I tillegg deltok vi i Visit Norway sin kampanje, og i Fjord Norge sine kampanjer i Danmark, Tyskland og Nederland.

Totalt sett fikk vi en meget bred distribusjon og god synlighet i det nasjonale og det aktuelle internasjonale markedet for reiselivet på Haugalandet.

Denne rapporten oppsummerer innholdet i kampanjen og resultatene. God lesing!: