Norgeskampanjen - Nå kjører vi!

29.05.2020

Norgeskampanje målrettet mot det lokale, regionale og nasjonale markedet.

Vi er klar med ferdig utviklet kampanjemateriell, nettside (norgesferieivest.no) og et godt markedsbudsjett. Kampanjestart i dag!

Vi har lagt til rette for deg som ønsker ekstra synlighet av ditt produkt med et annonseringssegment som retter seg mot de som har besøkt kampanjesiden. Da blir du synlig ovenfor dem som allerede har vist interesse for vår region.

Her kan du laste ned presentasjonen med info om kampanjen 

og tilbud på markedsføring for din bedrift:

Destinasjon Haugesund og Haugalandet sørger for synlighet for regionen og alle våre medlemmer både hos Visit Norway og Fjord Norge . Vi sørger også for at vi blir godt representert i deres kampanjer, både i Norge og internasjonalt. Dette gjelder selvsagt i år som alle andre år, selv om alle nå har et større fokus på Norge enn vanlig.

Vi har sammen med Visit Ryfylke også jobbet frem en kampanje for å få oppmerksomhet kun på våre to sterke naboregioner. Dette for å bygge en rigg for kampanjer som også kan benyttes når covid-19 ikke er et stort tema lenger, og for å ha tilgang til et eget publikum og for å selv kunne bestemme over budskap, målgrupper og budsjett.

Vi mener fortsatt vi står sterkest når vi samarbeider med Fjord Norge og blir godt synlige som en destinasjon på Vestlandet, men siden Fjord Norge vanligvis utelukkende jobber med et internasjonalt publikum, og det for Haugalandet og Ryfylke er viktig med et godt verktøy for det norske publikum, kjører vi i år også en egen Norgeskampanje - som altså også blir en del av Vist Norway og Fjord Norge sine kampanjer. Totalt vil dette gi et meget godt trykk og god synlighet i markedet.