Reiselivskonferansen i Rogaland

13.03.2020

Rogaland Fylkeskommune har sammen med Reisemål Ryfylke, Region Stavanger og Destinasjon Haugesund og Haugalandet jobbet med program for Reiselivskonferansen Rogaland 2020, 6. mai i Haugesund.

I lys av situasjonen vi er i, velger programkomiteen til Reiselivskonferansen i Rogaland å utsette arrangementet fra 6. mai til 14. oktober 2020.

Dette er på bakgrunn av råd fra Folkehelseinstituttet og smittevernlegen i Haugesund, som blant annet anbefaler å avlyse eller utsette alle arrangementer.

Vi i programkomiteen er veldig stolt over det programmet vi har jobbet frem, og tror en slik konferanse er stadig aktuell når faren for infeksjon og smitte avtar.

Programkomiteen håper at vi kan gjennomføre konferansen med programmet slik det foreligger, eller med de tilpasninger som tiden etter denne pandemien krever. 

Vi håper du kan sette av 14. oktober, og at det å delta på en slik konferanse er både givende og samlende for bransjen vår som for tiden er under hardt press. Mer informasjon kommer vi tilbake til når situasjonen er mer oversiktlig. Vi ønsker alle som jobber i reiselivet lykke til og håper alle aktører kommer seg gjennom denne krevende tiden vi har foran oss. 


Med vennlig hilsen
programkomiteen til Reiselivskonferansen i Rogaland 2020.