Konsekvenser av koronaviruset

30.03.2020

I uke 12 sendte vi ut en enkel spørreundersøkelse til alle medlemmer. Formålet var å få et lite overblikk over hvordan reiselivet på Haugalandet har merket effekten av koronakrisen. Her er et sammendrag av resultatet av undersøkelsen. I disse tider skjer endringer hele tiden, derfor vet vi at disse tallene ikke er statiske.

Undersøkelsen er besvart av 87,5% daglige ledere, og resten mellomledere eller ansatte.

Svar:

34,0% overnattingsbedifter

12,5% serveringsbransjen

12,5% aktivitetsleverandører

12,5% transport

28,5% andre.

Næringene som har besvart har fra 2 til 230 ansatte

50% av bedriftene har p.t permittert alle ansatte. Andre har en andel av staben i permittering, på hjemmekontor eller har ansatte i karantene,

78,1% besvarer at koronakrisen vil ha meget stor innvirkning på bedriften.

64,5% besvarer at det vil ha kritiske konsekvenser i form av oppsigelser og konkurs.

35,5% besvarer at man p.t ikke ser det nødvendig å si opp ansatte, eller at bedriften vil gå konkurs.


For perioden mars -august ser bedriftene at meget stor inntekter vil forsvinne.

I hovedsak mellom 50-100%.

I spørsmål om man synes myndighetenes vil gi tilstrekkelig virkning for bedriften, svarer 76,7% nei, og 23,3% ja.

Største bekymring hos bedriftene på kort og på lang sikt er av økonomisk karakter.

Tap av inntekter og dertil bekymringer for bedriftens eksistens og ansatte som mister sin jobb.

Man ser ellers at tap av årets sesong vil gi stor likviditetsutfordringer for mange av bedriftene.

Tiltak er enten satt i gang, eller blir satt i gang - de fleste av økonomisk karakter.