Vårt miljøarbeid

19.04.2024

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS ønsker å bli med på å ta gode valg for kommende generasjoner og kloden som vi har felles. Derfor startet vi våren 2023 med arbeidet med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS inngikk våren 2023 samarbeid med Sparringspartneren for å få hjelp og veiledning i prosessen med å bli Miljøfyrtårn-godkjent bedrift. 

Vi ønsker å ta gode, grønne valg både internt i bedriften, og for gjestene som besøker oss her i Haugesund og på Haugalandet. Vi ble godkjent som Miljøfyrtårnbedrift 15. april 2024. 


Arbeidet med å bli Miljøfyrtårn-bedrift er inndelt i flere bolker hos oss:

  • Vi vil bli flinkere internt, og mer bevisst på våre handlinger og innkjøp, og gjennom prosessen har vi fått på plass mange gode rutiner internt.
  • Vi vil forsøke å påvirke reisende, både til regionen og ellers hvor en måtte dra på ferie, til å bli mer bevisst på hvordan en oppfører seg og hvilke fotspor en setter igjen etter en reise. Vi har også laget en artikkel om temaet: Reisetips til Haugesund & Haugalandet - ta ansvar og få en bedre opplevelse!
  • Brosjyrer og andre trykksaker som vi produserer skal produseres på miljøvennlig papir, og helst med kortest mulig reisevei fra trykkeri til oss.
  • Der det er mulig, skal suvenirer som vi selger på turistinformasjonen erstattes med mer miljøvennlige alternativer.

Vi håper at mange flere i vår bransje, og ellers, vil sertifisere seg innenfor enten Miljøfyrtårn, ISO14001 eller EMAS. Har du spørsmål om hvordan vi har jobbet med Miljøfyrtårn, og vil ha informasjon fra oss før du går i gang med å sertifisere din bedrift? Ta kontakt med Anja@visithaugesund.no, vi deler gjerne erfaringer fra vår prosess.


Vi heier på åpenhet og deling

Vi håper at mange flere i vår bransje, og ellers, vil sertifisere seg innenfor enten Miljøfyrtårn, ISO14001 eller EMAS. Har du spørsmål om hvordan vi har jobbet med Miljøfyrtårn, og vil ha informasjon fra oss før du går i gang med å sertifisere din bedrift? Ta kontakt med Anja@visithaugesund.no, vi deler gjerne erfaringer fra vår prosess.


Ønsker du å få tilsendt våre innrapporteringer ta kontakt med anja@visithaugesund.no for å få de tilsendt.