Vi trenger din tilbakemelding vedrørende kompensasjonsordningen

02.07.2020

NHO har sammen med landsforeningene og regionforeningene arbeidet aktivt inn mot Regjeringen og Stortinget siden mars, med sikte på å få på plass best mulig ordninger for bedriftene som av ulike årsaker er rammet av koronakrisen. Reiselivet på Haugalandet er i likhet med resten landet hardt rammet pga smittevernrestriksjoner, inkl. reiserestriksjoner.

Særlig sesongbedrifter innen reiselivsnæringen sliter kraftig og opplever at de ulike kompensasjonsordningene ikke treffer.

Mange reiselivsbedrifter er skuffet over sesongmodellen i kompensasjonsordningen. Kriteriene og definisjoner i modellen er av politikerne blitt formulert slik at mange sesongbedrifter opplever at de ikke får noe kompensasjon.

Undertegnede er delaktig i styrearbeidet i NHO Reiseliv Vest Norge, og jeg kan si at vi har sammen med NHO sentralt ikke gitt oss i arbeidet for å få på plass mer treffsikre ordninger. NHO har sendt inn tydelige innspill til Regjeringen v/Finansdepartementet om dette, og vi har arbeidet aktivt inn mot Stortinget for å få forbedringer.

Det er derfor gledelig at Regjeringen i går, 1. juli, kom med noen forbedringer i kompensasjonsordningen.

«Kompensasjonsordningen for næringslivet ble laget for å trygge bedriftene i en overgangsfase under krisen. Målet var at støtten til å dekke faste, uunngåelige utgifter skulle komme raskt ut. Ordningen skulle være lett å bruke, men vanskelig å misbruke. Det gjør at ordningen ikke kan treffe alle like godt. For å sikre en enkel løsning er det ikke mulig å tilpasse den til alle ønsker, men vi har gjort noen justeringer i ordningen underveis for at ordningen skal treffe flere og virke bedre. Et eksempel er at vi endrer kravet til lønnsutbetalinger. Nå er det tilstrekkelig at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).»

NHO Vestlandet har mange medlemmer som er sesongbedrifter, og vi (destinasjonsselskapet) ønsker innspill fra våre medlemmer om erfaringer og tanker som er gjort i forbindelse med denne sesongmodellen, slik at vi kan løfte dette inn i arbeidet med forbedringer av modellen.

Hvordan slår modell ut for din bedrift?

Hva bør endres i modellen?

Øvrige tanker og innspill om modellen?

Har du søkt om kompensasjon og fått avslag? Gi en tilbakemelding om begrunnelse, og henvis gjerne til en paragraf.


Innspillene vil bli tatt med i NHOs videre politiske arbeid inn mot myndighetene. NHO regionkontorer har fått en frist til 14. august med å spille inn krav, forventninger, synspunkter til NHO sentralt. NHO står også videre på for forlenget permitteringsperiode til 52 uker. 

Tilbakemelding sendes på mail til vigleik@visithaugesund.no innen 9. juli 2020.