Kampanjer sommeren 2022

07.10.2022

Våre kampanjer skal skape reiselyst, og kjennskap, til Haugalandet som helårlig reiselivsdestinasjon på kort og lang sikt. Ingen reiselivsbedrifter kan leve av digitale klikk, men trenger fysisk gjester på besøk.

Langsiktig arbeid med konstant synlighet i markedet er det som skal til for å lykkes. Derfor har vi flere kampanjer parallelt, noen som skal inspirere på lang sikt og noen som skal oppfordre til fysisk besøk på kort sikt. 

Vi samarbeider med resten av reiselivet på vestlandet for å få nok muskler i konkurransen om gjestene.

I forkant av sommeren 2022, forventet vi at nordmenn nok et år skulle fylle opp regionens overnattingssteder, benytte seg av restauranter, kulturtilbud og aktiviteter, i tillegg forventet vi at det skulle komme en god økning i utenlandske gjester. Våre forventninger var basert på Reiselivs barometeret til Innovasjon Norge som ble publisert i januar som viste en optimisme i reisevanene, og at europeere generelt hadde et økt behov for, og planer om, å reise til Norge. Dessverre viste neste barometer som kom i mai en oppbremsing i reiselysten på grunn av dystre økonomiske utsikter. Erfaringen fra 2020 og 2021 hvor nordmenn fyller tomrommet av fraværende utenlandske kunder, viste seg også å svikte i stor grad.

Kampanjene vi har kjørt viser at det finnes interesse for regionen, men fysiske besøk ser ut til å ha sviktet noe. Tilbakemeldinger fra bransjen er at været har ført til store mengder avbestillinger, særlig fra nordmenn. Noen aktører melder om en god sommer, men de fleste melder om en betraktelig nedgang fra 2021 i juli, men at det tok seg godt opp i august. Vi ser også at aktører som har mer utenlandske gjester har hatt en bedre sesong enn aktører som utelukkende lever av norske gjester.

Vi skal leve av reiselivet i mange år.

Selv om enkelte aktører på Haugalandet i sommer har ytret at vi ikke har attraksjoner nok, så stemmer jo ikke det med besøkstallene for de to siste årene. At årets sommersesong var svak, gjelder også for de fleste andre destinasjoner oppover kysten. Vi, og mange av reiselivsbedriftene på Haugalandet, bruker store krefter i en sterk markedsføring av regionen. Dette må sees på i et langsiktig perspektiv, og selv om besøkstallene i år er skuffende for flere, er det oppløftende med så gode tall på digitale kampanjer - det skaper kjennskap og kunnskap om regionen, det er langsiktig merkevarebygging, som vi på sikt vil dra nytte av. Vi skal leve av reiselivet i mange år.


Her er rapport fra de største markedsaktivitetene for sommersesongen 2022: