Våre nettsider opplever betydelig trafikk, og det er gledelig å se en kraftig økning i antall besøk etter at vi bygde vår nye felles nettplattform. Destinasjonens forside, arrangement kalenderen, og artikler med reiseinspirasjon er de mest besøkte sidene på Haugesund og Haugalandet. I høysesongen, er kampanjesidene og artiklene våre mest leste.

Faktura

31.03.2023

Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS
Haraldsgata 131
5527 Haugesund

Vi gleder oss over ny rute mellom Haugesund - København og Trondheim. Infrastruktur er en viktig driver for bolyst, dette gjelder vegnettet som helhet, flyplasser og havner. Derfor er det viktig å drive med ruteutvikling. Lokalt engasjement, bidrag, kunnskap og markedsinnsikt vil derfor være viktig i videreutviklingen av rutetilbudet til og fra...

Vi inviterer reiselivsaktører som er leverandører til cruise-utflukter, og aktører som ønsker å bli leverandør, til cruise-samling torsdag 3. november kl 12-15. Møte finner sted på Quality Hotel Maritim
AGENDA:

Turoperatører og incomingoperatører kan gi deg og din bedrift tilgang til nye markeder. Både i Norge og internasjonalt. En operatør kan bli en viktig salgskanal, og gi både forutsigbarhet og utvidelse av sesong.

Nå har jeg offisielt vært i jobb som prosjektleder for kurs, konferanse og arrangement i litt over en uke. Det har vært spennende dager med mye å sette seg inn i. Det skal sies at jeg tjuvstartet litt. Før den offisielle startdatoen har jeg vært med på et interessant møte om idrettsturisme med blant annet Innovasjon Norge, Karmøy kommune...