Politisk arbeid i en krevende tid

22.05.2020

Norsk reiselivsnæring bidrar med hele 4,3 milliarder i direkte skatteinntekter til norske kommuner. Samlet verdiskaping av reiselivet i Rogaland var 6,5 mrd kr i 2018, og det gir hundretalls millioner kroner i skatteinntekter til kommunene i Rogaland. Reiselivet på Haugalandet bidrag godt til felleskapet.

Nå er dette i spill!

Det ligger et bredt budskap i Erna Solberg sine ord;

"Vi har et ansvar for å sørge for at det blir så bra som overhode mulig når denne krisen er over, og den jobben må gjøres nå".

Vit at vi gjør alt vi kan i denne utfordrende tiden som reiselivsbransjen på Haugalandet, og landet for øvrig, nå står i.

Norsk reiselivsnæring bidrar med hele 4,3 milliarder i direkte skatteinntekter til norske kommuner. Samlet verdiskaping av reiselivet i Rogaland var 6,5 mrd kr i 2018, og det gir hundretalls millioner kroner i skatteinntekter til kommunene i Rogaland. Reiselivet på Haugalandet bidrag godt til felleskapet.

Nå er dette i spill!

Det er derfor tid for å gjøre sentrale, regionale og lokale myndigheter spesielt oppmerksom på vår næring.

For å sikre at reiselivet på Haugalandet "sitter ved bordet", og at destinasjonsselskapet får den kraften man trenger for å kunne være et godt virkemiddel for bransjen har vi tett og dialog med Innovasjon Norge, NHO Reiseliv, Fjord Norge, destinasjonsselskapene i Fjord Norge-regionen, destinasjonsselskapene i Rogaland, regionale-, og lokale myndigheter.

Vi diskuterer tiltak for bransjen, kommenterer og gjør innspill til de nødvendige myndigheter. Dette nettopp for å sikre at et vaklende reiseliv skal komme best mulig ut av denne helt spesielle situasjonen - både på kort og på lang sikt.

Vi har hatt nettmøte med regionrådet for Haugalandet og Rogalandsbenken på Stortinget, og må si at vi opplever at våre politikere er godt kjent med utfordringene som bransjen har, og at de jobber godt for oss.


Kommunalt jobbes det med viktige saker som vil ha stor positiv betydning for reiselivet på Haugalandet:

1)

Arbeider med å skaffe handlingsrom for å bidra med nødvendig kapital til drift og utvikling av flyplassen etter at "unntakstilstanden" er over. (Samordnet prosess med alle kommuner på Haugalandet).

2)

Regionalt reiselivsfond for å investere i reiselivsbedrifter er allerede vedtatt i Karmøy kommunestyre. Avventer politisk behandling i Haugesund kommune. Investering er 3 MNOK fra hver av kommunene. Håper også flere kommuner vil delta etter hvert.

3)

Det er til behandling i flere av kommunene regionalt reiselivsfond som skal være øremerket prosjekter tilknyttet destinasjonsutviklingsarbeid i Destinasjon Haugesund & Haugalandet som gjøres i samarbeid med medlemsbedriftene.


Svar fra Stortingsbenken/Rogaland:

De takker for nyttige innspill!

Høyre har videreformidlet forslag til tiltak og sendt til gruppen som jobber med dette på Stortinget. Stortingsrep. Margret Hagerup har også videreformidlet tiltak fra Elisabeth Saupstad (Region Stavanger).

Arbeiderpartiet og Krf har også videreformidlet innspillene og sendt til de rette fraksjonene.

De ber om at vi holder kontakten, etter at neste pakke legges frem fredag for å se på ytterligere behov. De oppfordrer også til å ta kontakt om man har flere innspill. Veien gås opp fortløpende. 

Finansdepartementet:

Takk for e-post og innspill.

Vi skjønner veldig godt at reiselivsnæringen nå står i en ekstremt krevende situasjon. Innspillene vi får fra dere er viktige.

Regjeringen jobber nå med å få på plass en kompensasjonsordning for virksomheter som opplever stor nedgang i inntekt som følge av virusutbruddet og smittevernstiltakene. Vi kommer tilbake med flere detaljer på fredag.

Vi har også varslet at når smittevernstiltakene etter hvert nedjusteres og økonomien skal inn i en vekstfase, vil regjeringen vurdere nye tiltak for å få opp aktiviteten igjen. Da vil vi også se på hvordan vi kan bidra til økt aktivitet innen reiseliv.

Koronasidene på regjeringen.no oppdateres løpende med hvilke tiltak som gjelder til enhver tid.

I mellomtiden vil jeg ønske dere alt godt - vi gjør alt vi kan for å komme gjennom denne krisen på best mulig måte.