Våre kampanjer skal skape reiselyst, og kjennskap, til Haugalandet som helårlig reiselivsdestinasjon på kort og lang sikt. Ingen reiselivsbedrifter kan leve av digitale klikk, men trenger fysisk gjester på besøk.

Som de fleste vet, har vi sammen med de andre destinasjonsselskapene på vestlandet og lansdelsselskapet Fjord Norge gått sammen om å utvikle en helt ny plattform for reiseinspirasjon, turistinformasjon og reiseplanlegging.

Sommersesongen nærmer seg, og vi gleder oss til å ta imot gjester.
I år forventer vi flere nasjonaliteter, men nordmenn er fortsatt vår største kundegruppe. Kjenn din region er for deg som er i daglig kontakt med tilreisende.

Også i år ønsker vi å legge til rette for deg som ønsker ekstra synlighet av ditt produkt.